Procedure

Procedure en Algemene voorwaarden

U kunt worden aangemeld door uw huisarts of door een andere medisch specialist. Dit houdt in dat er een verwijsbrief moet zijn van deze arts voor specialistische GGZ.

U kunt zich daarna telefonisch aanmelden. Als ik de telefoon niet opneem, dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op mijn voicemail. De berichten worden elke werkdag afgeluisterd en u wordt daarna zo spoedig mogelijk teruggebeld.

De verwijsbrief van de huisarts kunt u meenemen naar de eerste afspraak.

Om te onderzoeken welke vorm van behandeling u nodig heeft, doe ik eerst diagnostiek: ik zoek samen met u uit wat er aan de hand is in een intakegesprek. Soms vraag ik u ook een aantal vragenlijsten in te vullen. Ik stel daarna een diagnose en vertel u wat deze diagnose is en wat er aan kan worden gedaan.

Zo nodig kan ik u doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling.

Op uw dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. We leggen volgens deze wet de afspraken over de behandeling vast in een behandelplan. Dit plan wordt regelmatig, bij lange behandelingen in ieder geval jaarlijks, geëvalueerd. Voor het dossier is wettelijk geregeld dat het 20 jaar moet worden bewaard.

Bekostiging:
De behandeling valt binnen de basisverzekering. Dit betekent dat uw zorgverzekering de hele behandeling vergoed. Wel moet u er rekening mee houden dat de behandeling valt binnen uw eigen risico. Uw zorgverzekering zal dit bedrag bij u in rekening brengen als u het bedrag nog niet kwijt bent aan een andere specialistische behandeling, bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis.

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

De facturering valt binnen het Zorgprestatiemodel: van elke zitting wordt een factuur gemaakt en die stuur ik met regelmaat naar uw zorgverzekeraar. U krijgt daarvan bericht en u kunt op de factuur precies zien wat ik heb gedeclareerd. Als u vragen of opmerkingen hebt hierover, dan hoor ik dat graag van u.

De tarieven worden bepaald door de zorgverzekeraars en kunnen per verzekeraar verschillen. Ik bied op dit moment geen behandeling aan mensen die zelf willen betalen en heb dus geen eigen tarieven.
De facturering geschiedt op basis van “planning is realisatie”. Dit betekent dat de factuur wordt opgemaakt vanuit mijn agenda. Hierin staat de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Een behandelsessie duurt in principe 60 minuten. Het kan wel eens een paar minuten meer of minder zijn.

Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer dit niet gebeurt, kan er een bedrag van €50,- in rekening worden gebracht.

Klachtenprocedure:
Als u niet tevreden bent over de behandeling, dan hoor ik dat graag van u. Dan kijken we er samen naar. Als er desondanks problemen zijn, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging, de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. (www.LVVP.info)

Privacy:
Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden, het medisch beroepsgeheim. Ik kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts af Arbodienst.

Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuur ik na de intakefase bij de start van de behandeling wel een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd.

ROM:
Aan het begin van de behandeling vraag ik u online een vragenlijst in te vullen over uw klachten. Om de drie maanden vraag ik u dit opnieuw. Zo krijgen we een aanvullend beeld van uw herstel. Dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM). De resultaten nemen we mee in de evaluatie van de behandeling

Crisis en telefonische bereikbaarheid:
In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts. Ingeschreven patiënten kunnen tijdens kantooruren altijd telefonisch contact met mij opnemen. Als ik in gesprek ben, kunt u de voicemail inspreken. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. Na 17.30 kunt u contact opnemen met de dokterswacht. Dit geldt ook voor het weekend.

Waarneming:
Tijdens vakanties neemt een collega waar voor eventuele crises van ingeschreven cliënten. Op mijn voicemail hoort u wie het betreft en hoe u deze collega kunt bereiken.